top of page

GENERALFORSAMLING 

INDKALDELSE TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G

Hermed indkaldes til generalforsamling i Charlottenlund Badminton Klub

 

Mandag den 14. marts 2022, kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i CBK

Maltegårdsvej 18, 2800 Gentofte

 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år aflægges af:

  3. Bestyrelsens formand

  4. Ungdomsspilleudvalg

  5. Seniorspilleudvalg

  6. Veteranspilleudvalg

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af det nye budget samt kontingentets størrelse til godkendelse.

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

5. Valg af bestyrelse:

Formand Søren Amstrup - Ikke på valg (valgt i 2021 for 3 år)

Næstformand Mette Stürup - villig til genvalg (for 3 år)

Kasserer Stephan Preskou - ikke på valg (valgt i 2020 for 3 år)

Bestyrelsesmedlem Mike Steen Hansen - ikke på valg (valgt i 2021 for 2 år)

Seniorspillerudvalgsformand Martin Kent - villig til genvalg (for 2 år)

Ungdomsspillerudvalgsformand - på valg (for 2 år) (Merete Holm Wester ønsker ikke genvalg)

 

6. Valg af revisor

 

7. Valg af seniorspilleudvalgsnæstformand

 

8. Eventuelt

 

Mvh

CBK Bestyrelsen

 

bottom of page