top of page

GENERALFORSAMLING 

INDKALDELSE TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G

Hermed indkaldes til generalforsamling i Charlottenlund Badminton Klub

 

Onsdag den 13. marts 2024, kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i CBK

Maltegårdsvej 18, 2800 Gentofte

 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år aflægges af:

  3. Bestyrelsens formand

  4. Ungdomsspilleudvalg

  5. Seniorspilleudvalg

  6. Veteranspilleudvalg

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af det nye budget samt kontingentets størrelse til godkendelse.

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisor

 

7. Eventuelt

 

Mvh

CBK Bestyrelsen

 

bottom of page