GENERALFORSAMLING
Klub: Charlottenlund Badminton Klub
Publiceret af: Martin Kent
Dato: 09-08-2018 15:08:43
Kategori: Generelt
     

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Charlottenlund Badminton Klub

 

TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2018, KL. 19.30

 

Generalforsamlingen afholdes i CBK 
Maltegårdsvej 18
2800 Gentofte

 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år aflægges af 

 

a. Bestyrelsens formand
b. Seniorspilleudvalg. 
c. Ungdomsspilleudvalg.
d. Veteranspilleudvalg.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af det nye budget samt kontingentets størrelse til godkendelse.

 

4. Behandling af indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand/næstformand/kasserer
b. 1 bestyrelsesmedlem.
c. Valg af seniorspilleudvalgsformand.
d. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand.

 

6. Valg af 1 revisor.

 

7. Valg af seniorspilleudvalgsnæstformand.

 

8. Eventuelt.

 

Bestyrelsen 

 
Charlottenlund Badminton Klub | Maltegårdsvej 18 , 2820 Gentofte | Tlf. 25 12 82 14 | cbkfjer@mail.tele.dk