Privatlivspolitik for Charlottenlund Badminton Klub

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Charlottenlund Badminton Klubbehandler dine personoplysninger. 

 

DATAANSVARLIG

I CBK er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Charlottenlund Badminton Klub

Maltegårdsvej 18

2820 Gentofte

Tlf. 25 12 82 14

cbkfjer@mail.tele.dk

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:


·       Opkrævning af kontingent.

·       Indkaldelser til generalforsamling og medlemsmøder.

·       Rundsendelse af information vedr. klubben

·       Ansøgning af midler i henhold til folkeoplysningsloven.

 

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi indsamler følgende oplysninger:


Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser ved indhentning af Børneattester. De

gælder kun for medlemmer, der har at gøre med træning og uddannelse af ungdomsspillere samt er medlem

af klubbens ungdomsspillerudvalg

 

Almindelige personoplysninger:


·                   Medlemsnummer (tildeles af administrator).

·                   Navn.

·                   Adresse.

·                   E-mailadresse.

·                   Telefonnummer.

·                   Fødselsdato og alder

·                   Kontingentstørrelse.

·                   Status for kontingentbetaling.

·                   Alder.

·                   Indmeldelsesdato.

·                   Bemærkninger til internt brug.

 

 

KILDER 

Vi modtager ikke information fra andre end dig selv.

 

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 

·      at kunne opkræve korrekt kontingent,

·      at kunne komme i kontakt med medlemmet,

·      at kunne søge midler jf. folkeoplysningsloven,

·      at kunne indberette nødvendige statistisk data til DIF vedr. aldersfordeling m.m.

 

 

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Der udleveres kun anonymiserede oplysninger til DIF og Kommunen i forhold til betaling af medlemskontingent, ansøgninger om tilskud i forhold til Folkeoplysningsloven, og til statistiske formål i hovedorganisationen DIF.

 

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil opbevare dine personoplysninger elektronisk, så længe du er medlem af klubben. Af regnskabet fremgår betaling af dit medlemskab kun i form af dit medlemsnummer, som ikke længere eksistere eller bliver tildelt et nyt medlem efter din udmeldelse.

 

I tilfælde af, at der indhentes børneattester, opbevares disse kun af formanden for ungdomsspillerudvalget samtklubbens administrator, der ikke oplyser om indholdet af disse til andre i foreningen. Børneattesten makuleres, når den pågældende ikke længere er tilknyttet klubben.

 

 

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.


Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 - Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 - Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du meddele det skriftligt til Bestyrelsen.

 - Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

  - Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

 

Sidst opdateret: 24. maj 2018
Charlottenlund Badminton Klub | Maltegårdsvej 18 , 2820 Gentofte | Tlf. 25 12 82 14 | cbkfjer@mail.tele.dk